Agenda

Augustus 2018

September 2018

Oktober 2018

November 2018

December 2018

Januari 2019

Februari 2019

 • wo 20

  Inleveren voorlopige pakket/profielkeuze bij de decanen.
   

 • do 21

  Inleveren voorlopige pakket/profielkeuze bij de decanen.
  Invullen advisering pakketkeuze 3h/v

 • vr 22

  Inhaalmoment toetsen periode 1 en 2 voor 4v t/m 6v.
  Invullen advisering sport/k&c 1 k/m > 2m en 1 m/h > 2m.
  Herkansing 4bb/kb.

  CARMINA BURANA (locatie Saturnus, 20.00 uur)

 • ma 25

  Voorlichting en presentatieavond 1h/v (19.00 uur op locatie Saturnus)

 • di 26

  Zaalvoetbal leerjaar 1 (15.45 uur op locatie Saturnus).
  Audities MACC voor de onderbouw  (15.45 uur op locatie Eltensestraat).

 • wo 27

  Beroepenmarkt: speeddaten met professionals voor de h/v bovenbouw (locatie Van der Valk van 18.30-21.00 uur).

 • do 28

  Info ouderavond per e-mail naar alle ouders (online inschrijven via Somtoday t/m 17 maart).
  Finales zaalvoetbal leerjaar 1 (15.45 uur op locatie Saturnus)

  CARNAVAL LEERJAAR 1, 2, 3 (locatie Eltensestraat van 19.30-22.30 uur)

Maart 2019

 • vr 1

  Leerjaar 1, 2 en 3 eerste uur vrij i.v.m. de feestavond op donderdag.
  Audities MACC

 • ma 4

  start voorjaarsvakantie

 • ma 11

  Toetsvrije dag voor leerjaar 1 en 2.
  Audities MACC.
  Afname rekenexamens 5V en herkansers 6V.

 • di 12

  Afname rekenexamens herkansers 4 + 5h ('s morgens).
  Presentatie profielwerkstukken 5h ('s middags).
  Zaalvoetbal leerjaar 2 (locatie Saturnus).

 • wo 13

  Studiedag voor het personeel. Alle lessen vervallen deze dag.
  Zorgadviesteam

 • do 14

  Afname rekenexamens 3m en herkansers 4m.
  Finales zaalvoetbal leerjaar 2 (locatie Saturnus)

 • vr 15

  30 minutenrooster voor leerlingen i.v.m. leerbespreking schoolbreed (vanaf 12.30 uur op locatie Saturnus).
  Afname rekenexamens 3 bb/kb en herkansers 4bb/kb.

 • zo 17

  Laatste dag inschrijfperiode ouderavond (via SomToday)

 • ma 18

  Start cpe beeldend (mavo)
  30 minutenrooster voor de leerlingen i.v.m. leerlingbespreking schoolbreed vanaf 12.30 uur.
  Opbouwen S&L in de aula van Saturnus (i.v.m. MACC)

 • di 19

  30 minutenrooster voor de leerlingen i.v.m. leerlingbespreking schoolbreed vanaf 12.30 uur (locatie Saturnus)
  Uitdelen formulieren defnitieve pakketkeuze.

 • wo 20

  Soundcheck MACC op uitnodiging van de muziekdocent.

  MINI MACC 2019 (leerjaar 1 vmbo, 19.00 uur op de Eltensestraat)

 • do 21

  Bijeenkomst MACC-deelnemers, muziekvakgroep en S&L groep.
  Vanaf 17.00 uur is het rooster ouderavond bekend, online via SomToday.

  MACC 2019  (drie podia met onderbouw- en bovenbouwleerlingen, 19.30 uur, locatie Saturnus)

 • vr 22

  MACC 2019 19.30 uur op locatie Saturnus
  (finale avond met de beste acts van donderdag 21 maart)

 • ma 25

  Info avond ouders decaan (van 2h > 3m), 19.30 uur op locatie Saturnus.
  Foto's eindexamenklassen.

 • di 26

  Mentor-/vakdocentoudergesprek. Keuze docent: 16.30-20.00 uur of 18.00-21.30 uur op locatie Saturnus.

 • do 28

April 2019

 • ma 1

  Start c.s.p.e. beroepsgericht bb/kb/mavo. Start toetsdagen 4 en 5h en 6v.
  Mentor-/vakdocentouderavondgesprek. Keuze docent: 16.30-20.00 uur of 18.00-21.30 uur op locatie Saturnus.

 • di 2

  Zaalvoetbal leerjaar 3 (15.45 uur op Saturnus)

  Vergadering ouderraad.

 • wo 3

  Start toetsdagen leerjaar 3 h/v en de leerjaren 4 en 5 v.
  Inleveren definitieve pakketkeuze bij de decanen. Zorgadviesteam.
  Mentor-/vakdocentoudergesprek. Keuze docent: 16.30-20.00 uur of 18.00-21.30 uur op locatie Saturnus

 • do 4

  Inlezen definitieve pakketkeuze door opleidingsdirecteuren en decanen.
  Badmintor leerjaar 1 (15.45 uur op locatie Saturnus)

 • vr 5

  Laatste toetsdag 4 en 5h en 6 v.

 • ma 8

  MR vergadering.
  Cito-VAS toets  leerjaren 1 en 2 h/v.
  Laatste toetsdag leerjaar 3 h.

 • di 9

  Laatste toetsdag leerjaren 3, 4 en 5 v.
  Cito-VAS toets leerjaren 1 en 2 h/v.
  Activiteitendag leerjaar 3h.

 • wo 10

  Inhaalmoment en herkansing 6v.

  CANDEA DICTEE voor de leerjaren 3 t/m 5 h/v en 6 v. Van 19.00-21.30 uur op de locatie Saturnus.

 • do 11

  Badminton leerjaar 2 (15.45 uur op locatie Saturnus).
  Herkansingen 4m (vanaf 13.15 uur) en 5h. Inhaalmoment en herkansing 5h.
  C.s.p.e. beeldend 4m.
  Presentatieavond ouders/leerkrachten MIK klas (in het O&O lokaal, Saturnus 2 van 19.00-21.00 uur.

 • vr 12

  Herkansingen leerjaar 4 bb/kb. Inhaalmoment en herkansing leerjaar 5h.
  Inhaalmoment leerjaar 6v.
  Dag Nijmegen voor leerjaar 4v.

 • ma 15

  C.s.p.e. DVPR leerjaar 4m.
  Portretfoto's alle leerlingen van de Eltensestraat.

 • di 16

  C.S.p.e. DVPR leerjaar 4m.
  Portretfoto's alle leerlingen van Saturnus.

 • do 18

  Afsluiten schoolexamen.

 • vr 19

  Goede Vrijdag: vrij.
  Start paas/meivakantie t/m vrijdag 3 mei.

Mei 2019

 • ma 6

  Leerjaar 1 en 2 toetsvrije dag.

 • wo 8

  Zorgadviesteam.

 • do 9

  vmbo kb: (digitaal) examen Nederlands
  mavo: examen biologie
  havo: examen wiskunde A en B
  vwo: examen scheikunde

 • vr 10

  vmbo bb: (digitaal) examen Nederlands
  mavo: examen Nederlands
  havo: examens Duits en M&O
  vwo: examens muziek en Nederlands

 • ma 13

  vmbo bb: (digitaal) examens wiskunde, Duits en aardrijkskunde
  vmbo kb: (digitaal) examens biologie en economie
  mavo: examens Duits en economie
  havo: examens geschiedenis en natuurkunde
  vwo: examens geschiedenis en biologie
   

 • di 14

  mavo: examens geschiedenis en nask1
  havo: examen Engels
  vwo: examens Duits en economie

 • wo 15

  vmbo bb: (digitaal) examen Engels
  mavo: examens aardrijkskunde en Frans
  havo: examen Frans
  vwo: examens kunst en Engels

 • do 16

  vmbo kb: (digitaal) examen aardrijkskunde, Duits, wiskunde
  mavo: examens muziek en wiskunde
  havo: examen Nederlands
  vwo: examen tekenen/handvaardigheid

 • vr 17

  vmbo kb: (digitaal) examen Engels
  mavo: examen Engels
  havo: examens muziek en biologie
  vwo: examens aardrijkskunde en natuurkunde

  SUMMERPARTY leerjaar 1, 2 en 3 (19.30-22.30 uur locatie Eltensestraat)

 • ma 20

  vmbo bb: (digitaal) examens biologie, economie en nask1
  vmbo kb: (digitaal) examen nask1
  mavo: examen nask2
  havo: examens kunst en economie
  vwo: examens filosofie en wiskunde A-B-C

 • di 21

  mavo: examen beeldende vorming
  havo: examens aardrijkskunde en scheikunde
  vwo: examens Latijnse taal en cultuur en M&O

  Vergadering ouderraad

 • wo 22

  havo: examen tekenen/handvaardigheid
  vwo: examen Frans.

  PROMNIGHT VMBO EN MAVO (zaal Berentsen, Loo 19.30 uur)

 • do 23

  Sportdag leerjaar 1 m/h, 2m en 3m.

  PROMNIGHT HAVO EN VWO (19.00 uur)

 • vr 24

  Sportdag leerjaren 1 b/k, 1 k/m en 2 bb/kb

 • ma 27

  MR vergadering
  Sportdag vwo (inzet en organisatie alle BSM-leerlingen van 4h)

 • di 28

  Sportdag havo (inzet en organisatie van alle BSM-leerlingen van 4h).

 • wo 29

  Afname rekenexamens herkansers leerjaar 4h.

 • do 30

  Hemelvaartdag: vrij

 • vr 31

  Vrije dag

Juni 2019

 • ma 3

  Afname rekenexamens 5v

 • wo 5

  Start tweede tijdvak c.s.p.e. vmbo-bb/kb.
  Zorgadviesteam.

 • do 6

  Afname rekenexamens herkansers 3m
  BSM tweedaagse 4h

 • vr 7

  Afnamen rekenexamens herkansers vmbo 3bb/kb, studentenmakrt 5v (tot 15.30 uur), BSM tweedagse 4h, h/v reüniecafe (locatie Saturnus van 15.00-17.00 uur)

  PRESENTATIEAVOND KUNSTLEERLINGEN 1 MH (locatie Eltensestraat 19.30 uur

 • ma 10

  Tweede pinksterdag: vrij

 • di 11

  Stofomschrijving en rooster vierde toetsperiode naar de leerlingen.
  Examenklassen (werk)boeken van Candea inleveren bij mediatheek (op eigen locatie).

 • wo 12

  Uitslag examens vmbo, havo en vwo.
  Start tweede tijdvak c.s.p.e. mavo

 • ma 17

  Aanvang tweede tijdvak schriftelijke examens
  Inhaalmoment toetsen periode 3 en 4 voor de leerjaren 4h, 4v en 5v.
  Uitwisseling Dorsten 1 h/v.

 • di 18

  Uitwisseling Dorsten 1 h/v

  Vergadering ouderraad.

 • wo 19

  Start toetsdagen voor de leerjaren 4h, 4v en 5v.
  Ontvangst nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020 op de locaties Eltensestraat en Saturnus.

 • do 20

  Start toetsdagen leerjaren 1, 2 en 3
  Einde tweede tijdvak c.s.p.e. vmbo bb/kb/mavo

 • ma 24

  MR vergadering

 • wo 26

  Einde toetsdagen alle leerjaren

 • vr 28

  Uitslag herexamens. Biebboeken en evt. kluissleutels inleveren niet-examenjaren.
  Inzage toetsen bij vakdocent (locaties Saturnus en Eltensestraat).
  Mentor beschikbaar voor vragen en opmerkingen leerlingen (locatie Saturnus).
  Leerlingbesprekingen.

  DIPLOMA UITREIKING VMBO BB/KB (Eltensestraat om 19.00 uur)

Juli 2019

 • ma 1

  Leerlingbespreking
  Inleveren biebboeken en evt. kluissleutels niet-examenleerjaren

  DIPLOMA-UITREIKING VWO (Saturnus om 19.00 uur)

 • di 2

  Inname werk- en schoolboeken door het Leermiddelenfonds.

  DIPLOMA-UITREIKING HAVO (Saturnus om 19.00 uur)

 • wo 3

  Inname werk- en schoolboeken door het Leermiddelenfonds.
  Zorgadviesteam.

  DIPLOMA-UITREIKING MAVO (Eltensestraat om 19.00 uur).

 • do 4

  Mentordag

 • vr 5

  Rapport 3 uitdelen (08.30-10.00 uur)

  START VAKANTIE