Aanvraag verzuim

  • Ziekte moet voor 8.30 uur gemeld worden via telefoonnummer 0316-367800.
  • De school wil van de ouders een schriftelijk bericht waarin staat op welke dag(-en) verzuimd is. Je dient daarvoor de absentiebrief (klik hier voor de absentiebrief mavo en vmbo bb/kb) te gebruiken. Deze geldt ook voor het aanvragen van verlof voor bijzondere omstandigheden.
    Voor de leerlingen van havo en vwo is de absentiebrief af te halen bij de leerjaarcoördinator.
  • Als je je op school niet goed voelt en je wil naar huis, meld je je bij de leerjaarcoördinator. Die waarschuwt eventueel je ouders.
  • Als je om een andere reden één of meer lessen niet kan volgen, neem je vooraf contact op met de leerjaarcoördinator. Bij huisarts-, tandarts- of ziekenhuisbezoek lever je uiterlijk een dag van tevoren een door je ouders ondertekende absentiebrief in bij de helpdesk (vmbo bb/kb) of helpdesk/studieruimte E124 (mavo).

Klik hier voor het verzuimprotocol