Programma van Toetsing en Afsluiting

I.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en dat schoolexamen en centraal examen anders lopen  dan voorgaande jaren, vinden jullie hier beneden de aangepaste PTA's voor de examenklassen:

vmbo bb/kb: herzien PTA examenklassen
mavo: herzien PTA examenklassen
havo:
brief havo 5 over schoolexamen
herzien PTA voor 2020
planning toetsweek 3 havo 5 in excel
vwo:
planning toetsweek 3 vwo 6
aanpassingen PTA voor 2020
brief examenklassen

 

Leerjaar 3 vmbo bb
Leerjaar 4 vmbo bb
Leerjaar 3 vmbo kb
Leerjaar 4 vmbo kb

Leerjaar 3 mavo
Leerjaar 4 mavo

Leerjaar 4 havo
Leerjaar 5 havo

Leerjaar 4 vwo
Leerjaar 5 vwo
Leerjaar 6 vwo  

Examenreglement