Toetsweek 4 havo/vwo

Toetsweek 4 H1-HM1
Toetsweek 4 H2
Toetsweek 4 H3
Toetsweek 4 H4
Toetsweek 4 V1-VH1
Toetsweek 4 V2
Toetsweek 4 V3
Toetsweek 4 V4
Toetsweek 4 V5

 

AVG
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De afgelopen dagen bent u waarschijnlijk overladen met mails over de nieuwe privacywet die op 25 mei in werking is getreden. Wij zijn altijd al zeer zorgvuldig omgegaan met uw gegevens en met die van uw kind(eren). Dit blijven we uiteraard doen. De komende tijd zullen we u informeren over ons privacybeleid. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mark van Groningen. Hij is de functionaris gegevensbescherming van alle Quadraam-scholen, waaronder onze school. Mark is te bereiken via privacy@quadraam.nl.  

Ik hoop u zo voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hartelijke groet,

Leon Lucas, voorzitter centrale directie Candea College