Praktisch

Lestijden

Boekenfonds

Het basisboekenpakket is gratis. De leerlingen krijgen hun boeken het komende schooljaar (2018-2019) op de eerste schooldag op school. Deze boeken worden verstrekt door het Leermiddelenfonds Quadraam. Aan het einde van het schooljaar worden de boeken ook weer ingeleverd op school.

Dit is een verandering ten opzichte van voorgaande schooljaren. T/m dit schooljaar werden de boeken via Iddink geleverd.  Dat betekent dat de boeken van dit afgelopen schooljaar nog ingeleverd moeten worden bij Iddink. Aan het einde van het schooljaar is er een inleverdag waarop u (of uw zoon/dochter) deze boeken weer kunt terugbrengen. Deze data vindt u in de jaaragenda. Er is dan een inleverteam van Iddink op school aanwezig om de boeken te scannen en te controleren op schade en vermissingen. Wie de boeken niet inlevert op de inleverdag, moet ze op eigen kosten naar Iddink opsturen.

Extra ICT voorzieningen op Candea College

de school heeft een licentieovereenkomst met SLIM. Op grond hiervan kunnen personeelsleden en leerlingen (of hun ouders) ook software voor thuisgebruik bestellen. Dit kan alleen met het Candea-mailadres. De tarieven zijn sterk gereduceerd. Het voordeel kan oplopen tot honderden euro's. SLIM verkoopt ook games, tijdschriften, boeken, hardware, usb-sticks, inktcartridges en andere computerbenodigdheden.

Spreekuren

Wijkagent

Wijkagent Leon Meijer is op donderdagmiddag aanwezig van 13.30 – 15.30 uur.

Schoolarts

Op het Candea College houden de jeugdartsassistente, de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige regelmatig spreekuur. Sommige leerlingen komen op eigen initiatief, anderen op advies van hun mentor. Leerlingen kunnen naar de jeugdarts/verpleegkundige met fysieke problemen, maar ook als ze niet lekker in hun vel zitten of zich zorgen maken. De jeugdarts is tevens lid van het Zorg Advies Team.

Informatie en contact Jeugdgezondheidszorg
• JGZ infolijn via 088-3556000 of via ggd@vggm.nl: voor (anonieme) vragen of om een afspraak te maken/verzetten of om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige.
• www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg: voor onder meer folders over opvoeden/opgroeien en gezondheidsproblemen.

Klachtenregeling

Algemene klachtenregeling stichting Quadraam

Het Candea College maakt deel uit van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam. Het bestuur daarvan heeft een klachtenregeling opgesteld, die voor alle scholen onder het bestuur van toepassing is. In deze regeling kunt u lezen wat er voor afspraken zijn gemaakt over de behandeling van klachten. Zie voor deze klachtenregeling de website van Quadraam.