Organisatie

Het Candea College valt onder de stichting Quadraam. Onder de stichting Quadraam vallen dertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Liemers, Arnhem en Overbetuwe.

Centrale directie
 

Léon Lucas Ben van den Anker
Léon Lucas
voorzitter centrale directie 
Ben van den Anker
lid centrale directie

 

Opleidingsdirecteuren
 

Opleidingsdirecteuren

Van links naar rechts:
Wieteke Meessen, opleidingsdirecteur voor het vwo
Eric Robbers, opleidingsdirecteur voor het vmbo sbb/bb/kb
Hans Markhorst, opleidingsdirecteur voor de mavo
Debby Kok, opleidingsdirecteur voor de havo

Mentoren

Voor de leerling en de ouder is de mentor het eerste aanspreekpunt.
Overzicht mentoren per opleiding voor 2017-2018.pdf

Leerjaarcoördinatoren

Iedere opleiding heeft leerjaarcoördinatoren, waar leerlingen terecht kunnen voor de dagelijkse gang van zaken.

Voor de opleiding vmbo sb/bb/kb zijn dit:
Angelieke Post, Roel van Leeuwen (leerjaar 1 en 2)
Jan Stevens en Mirjam Pijfers (leerjaar 3 en 4)

Voor de opleiding mavo zijn dit:
Roel Klok, Ilona van Wissem (leerjaar 1 en 2)
Peter Derksen en Lotte Topper-van Poelgeest (leerjaar 3 en 4)

Voor de opleiding havo zijn dit:
Ernst Rutten (leerjaar 1), Erik Krooshof (leerjaar 2)
Daan van de Ven (leerjaar 3), Luc Peters (leerjaar 4) en Annelies Boone (leerjaar 5)

Voor de opleiding vwo zijn dit
Bert Carpaij (leerjaar 1), Josje Wubs (leerjaar 2), Don Voogt (leerjaar 3)
Liesbeth d’Haens (leerjaar 4), René de Bruin (leerjaar 5 en 6)

Het Candea College is gevestigd op twee locaties:
Het vmbo en mavo zijn gehuisvest op de Eltensestraat 8, Duiven.
Het havo en vwo zijn gehuisvest op Saturnus 1, Duiven.

Iedere locatie heeft een contactpersonen (vertrouwenspersoon) voor de leerlingen. Dit zijn:
voor vmbo sb/bb/kb en mavo: Marion Vooren
voor havo en vwo: Josje Wubs