De decanen: kiezen is een vak

Als leerling maak je heel veel keuzes. Je kiest een leerweg, een profiel of sector, een examenpakket en een vervolgopleiding. Bij het maken van die keuzes krijg je hulp van onder anderen de decanen. Het Candea College heeft vijf decanen, twee voor vmbo en drie voor havo-vwo.

Vmbo en Mavo

De keuzebegeleiding begint in leerjaar 2 met Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). De leerlingen kiezen dan een sector. In 2-sb/bb/kb is er als onderdeel van LOB o.a. een praktische sectororiëntatie (pso). Binnen de sector moeten zij tevens een vakkenpakket kiezen. De decanen maken duidelijk welke vakken nodig zijn voor bepaalde vervolgopleidingen en/of beroepen. Ook de leraren vertellen wat je wel en niet met hun vak kunt. In de vmbo/mavo-bovenbouw is LOB een examenonderdeel met keuzeonderwerpen en verplichte onderwerpen.

LOB kalendervmbo-bb/kb 2017-2018.docx
Informatie over pakketkeuze voor leerlingen van mavo 3 (23-01-2018)

Havo en Vwo

Op havo en vwo start LOB in leerjaar 3. Dan moet er een profielkeuze gemaakt worden. Tijdens de mentoruren krijgen de leerlingen a.d.h.v. een methode en gesprekken met decaan en mentor, allerlei informatie over de verschillende profielen en vakken. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich verder in de keuze van een vervolgopleiding. Onder meer door open dagen en meeloopdagen te bezoeken.

Je kunt altijd naar een decaan toestappen. Ze hebben eigen ruimten, waar ze in alle rust met je kunnen praten. De decanen beschikken over allerlei informatiemateriaal (folders, video’s, computerprogramma’s) over vervolgopleidingen en beroepen. Ze weten ook wanneer er open dagen en beurzen zijn. Verder zijn er in januari decanenouderavonden.

Klik hier voor de info over het speeddaten met beroepsprofessionals op 28 februari 2018.

Interessante open dagen voor havo- en vwo-leerlingen:

De decanen

Nieuwsbrief Decanaat 2017-2018 1
Nieuwsbrief Decanaat 2017-2018 2 
Nieuwsbrief Decanaat 2017-2018 3   http://www.ru.nl/ouders/