De decanen: kiezen is een vak

Als leerling maak je heel veel keuzes. Je kiest een leerweg, een profiel of sector, een examenpakket en een vervolgopleiding. Bij het maken van die keuzes krijg je hulp van onder anderen de decanen. Het Candea College heeft vier decanen, twee voor vmbo en twee voor havo-vwo.

Vmbo en Mavo

De keuzebegeleiding begint in leerjaar 2 met Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). De mentor geeft LOB lessen en maakt hierbij onder meer gebruik van het digitale LOB programma Qompas. Door oefeningen en voorlichtingen worden leerlingen geholpen een profiel te kiezen in het derde leerjaar. De vmbo leerling kiest bij zijn profiel een aantal keuzevakken, de mavo leerling kiest een vakkenpakket. De decanen ondersteunen de mentoren en geven voorlichting in de klassen. In de bovenbouw wordt vooral aandacht besteed aan de keuze voor een vervolgopleiding. Het doel is dat de leerlingen op een geschikte vervolgopleiding terecht komen die aansluit bij interesses en kwaliteiten.
LOB kalender vmbo bbkb 

Veel ouders waren i.v.m. het slecht weer afwezig op de informatieavond van M3 (22-01-2019). Hierbij de presentatie zodat men toch kan lezen wat er besproken is.

Havo en Vwo

Op havo en vwo start LOB in leerjaar 3. Dan moet er een profielkeuze gemaakt worden. Tijdens de mentoruren krijgen de leerlingen a.d.h.v. een methode en gesprekken met decaan en mentor, allerlei informatie over de verschillende profielen en vakken. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich verder in de keuze van een vervolgopleiding. Onder meer door open dagen en meeloopdagen te bezoeken.

Je kunt altijd naar een decaan toestappen. Ze hebben eigen ruimten, waar ze in alle rust met je kunnen praten. De decanen beschikken over allerlei informatiemateriaal (folders, video’s, computerprogramma’s) over vervolgopleidingen en beroepen. Ze weten ook wanneer er open dagen en beurzen zijn. Verder zijn er in januari decanenouderavonden.

Op 27 februari 2019: speeddaten met professionals, zie hier het infoboekje met toelichting

Interessante open dagen voor havo- en vwo-leerlingen:

De decanen

Nieuwsbrief Decanaat 2017-2018 1
Nieuwsbrief Decanaat 2017-2018 2 
Nieuwsrief Decanaat 2017-2018 3   http://www.ru.nl/ouders/  
Nieuwsbrief Decanaat 2018-2019. 1