Trainingen

Trainingen

Dienst EOC biedt meerdere trainingen aan voor leerlingen. Een training duurt enkele weken.

Studievaardigheden voor eerstejaarsleerlingen met dyslexie
Zoals de naam al zegt is deze training bedoeld voor dyslectische leerlingen. De training wordt in het begin van het eerste leerjaar aangeboden. De leerlingen leren hier onder andere de volgende zaken:
* Hoe je woorden uit vreemde talen kunt leren
* Hoe je je huiswerk kunt plannen
* Hoe je lange leesteksten kunt aanpakken en samenvatten
* Hoe je voorleessoftware kunt gebruiken

Faalangstreductietraining
Deze training is geschikt voor leerlingen die veel spanning ervaren bij het voorbereiden en/of maken van toetsen. Deze training wordt aangeboden in de onderbouw en in het examenjaar.

Sociale weerbaarheidstraining
Het doel van deze training is om kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten. Deze training wordt aangeboden in de onderbouw.

Opstaptraining
De opstaptraining is bedoeld voor leerlingen in groep 8 met een specifieke onderwijsbehoefte (bijvoorbeeld voor leerlingen met extreme faalangst of een stoornis in het autistisch spectrum). Tijdens deze training maken de betreffende leerlingen in april/mei van groep 8 langzaam maar zeker kennis met het Candea College, zodat de overstap na de zomervakantie niet zo groot is.

Trajectgroep
Er wordt een beroep gedaan op de trajectgroep als er intensieve individuele ondersteuning nodig is.
De trajectgroep biedt leerlingen met gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen planmatig onderwijs op maat. Gedurende 6 tot 8 weken kunnen de leerlingen in een kleine setting met veel structuur begeleid worden binnen school. Na deze periode gaat de leerling (gedeeltelijk) terug naar de klas, of wordt de
Het doel van deze training is om kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten. Deze training wordt aangeboden in de onderbouw.