Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT)

Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT)

3 september 2020

Doel van 'Hope XXL' is te streven naar een wereldwaarin iedereen zijn of haar leven als 'goed' waardeert.
Wat houdt dit project in? Hope XXL heeft tachtig projecten opgezet waaruit leerlingen kunnen kiezen (leerlingen mogen overigens ook zelf projecten aandragen). Leerlingen doen in deze projecten vrijwilligerswerk en verbinden zich voor tachtig uur aan een project. Zij krijgen hiervoor een financiele vergoeding. MDT (maatschappelijke diensttijd) is een landelijk netwerk. In de Liemers werken het Liemers College en het Candea College hieraan mee. Het project gaat twee jaar duren. Het project is bedoeld voor leerlingen uit de leerjaren 2 en 3  en voor het vwo ook leerjaar 4.

Het traject gaat na de zomervakantie van start.  Op de twee scholen worden eerst de mentoren bijgepraat en daarna leerlingen geworven. Voor het Candea College zijn Michiel Kuijers (Saturnus) en Elvira Bronkhorst (Eltensestraat) de contactpersonen; zij zijn de schakel tussen de jongerencoach vanuit Hope XXL en de school.

Op elk schoolplein komt een 'basecamp' (dit zijn de houten huisjes). Dit is de plek waar leerlingen met de Hope XXL-coaches contact hebben. De coaches zijn zo'n twee dagen per week op school te vinden. Er volgt nog een officieel startmoment.  Wordt vervolgd.

Zie de fotocollage voor de bouw van de huisjes op het  Candea College.

 

Fotoalbum


< overzicht nieuws