Stages

Maatschappelijke stage

Het doel van een maatschappelijke stage is dat leerlingen via vrijwilligerswerk kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. Dat kan in allerlei vormen: van helpen bij de sportclub tot hand- en spandiensten verlenen in het buurthuis en van ouderen helpen op de computer tot boodschappen doen voor gehandicapten.
Het Candea College vindt de stages waardevol en heeft er daarom voor gekozen dat al haar leerlingen in ieder geval tien uur voor hun rekening nemen. De stages worden gecoördineerd door een stagemakelaar. In de praktijk blijkt dat de meeste leerlingen hun stage erg leuk vinden.
Het motto van de maatschappelijke stages is ‘Samenleven kun je leren’. Daarmee wordt bedoeld dat mensen verplichtingen hebben tegenover de maatschappij waarvan ze onderdeel zijn. Het Candea College plant de stages zo veel mogelijk in leerjaar 1 en 2 om de druk in de hogere leerjaren binnen de perken te houden. Eventueel is er een uitloop naar leerjaar 3 mogelijk, zodat alle leerlingen de maatschappelijke stage in elk geval vóór het examenjaar hebben afgerond.

Bedrijfsstage

Stages zijn tegenwoordig een normaal onderdeel van het onderwijs. Dit kan variëren van snuffelstages die een dagdeel duren tot beroepsstages van een week of langer. Tijdens snuffelstages, meestal in de tweede klas, maken veel leerlingen voor het eerst kennis met een echt bedrijf. Daarbij is het de bedoeling dat ze nadenken over wat ze later willen worden. Later volgen beroeps oriënterende stages. De leerling heeft dan al een bepaalde voorkeur voor een beroep of branche en kan zo ontdekken of die keuze inderdaad aansluit op de eigen interesses en capaciteiten.

Verder zijn stages een onlosmakelijk onderdeel van de beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van vmbo-bb en -kb. Naast het in praktijk brengen van het op school geleerde doen de leerlingen ook ervaring op met allerlei beroepsvaardigheden. Denk daarbij aan zaken als solliciteren, gedrag, representativiteit, stiptheid en omgang met collega’s.

Leerlingen worden gestimuleerd om zelf een stageplek te zoeken, maar dat is natuurlijk best een uitdaging als ze dat allemaal in dezelfde periode doen. Het is daarom zeer welkom als bedrijven en instellingen het bij ons melden als ze stageplaatsen hebben. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met stagemakelaar en decaan Jan Hendrik de Jonge.  Jan Hendrik is telefonisch te bereiken via 0316 - 367 800 of via jh.dejonge@candea.nl.