Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Op school hebben we een medezeggenschapsraad waarin het personeel, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd zijn. In de MR praten personeel, leerlingen en ouders met de directie mee over het beleid van de school. Soms heeft de MR een adviserende stem, in andere gevallen is de instemming van de medezeggenschapsraad vereist. De MR-en van alle scholen van Quadraam zijn vertegenwoordigd in de bovenschoolse GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
In de MR zijn drie leerlingen afgevaardigd.

Samenstelling van de MR voor het schooljaar 2018-2019:
Personeelsleden :
Koen Rutjes, Leoni Peters, Josje Wubs, Vincent Gal, Brigitte Bullée (secretaris) en Eva Langelaan (voorzitter)

Namens de ouders:
Anne-Mieke Kok, Sjaak Kleintjens, Sander Bonet

Namens de leerlingen:
Melissa Çanta (havo), Gwynned Beets (vwo), een vacature

Vergaderdata (als u op agenda klikt, ziet u welke items die avond besproken zijn)

24 september 2018,
5 november 2018,
14 januari 2019,
18 februari 2019,
8 april 2019,
27 mei 2019,
24 juni 2019,

Klik hier voor het MR-reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR

De vastgestelde notulen van de MR zijn voor belanghebbenden op te vragen bij de secretaris van de MR: Brigitte Bullée, bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 0316-367800 of via haar e-mailadres b.bullee@candea.nl

Jaarverslag 2017-2018