Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Op school hebben we een medezeggenschapsraad waarin het personeel, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd zijn. In de MR praten personeel, leerlingen en ouders met de directie mee over het beleid van de school. Soms heeft de MR een adviserende stem, in andere gevallen is de instemming van de medezeggenschapsraad vereist. De MR-en van alle scholen van Quadraam zijn vertegenwoordigd in de bovenschoolse GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
In de MR zijn drie leerlingen afgevaardigd.

Samenstelling van de MR voor het schooljaar 2020-2021:
Personeelsleden :
Josje Wubs (voorzitter), Koen Rutjes (secretaris), Michaelis Geromarkakis, Vincent Gal, Willeke Wijlhuizen, Daan van de Ven.

Namens de ouders:
Jennifer Schutte, Yvette Verweij, 1 vacature

Namens de leerlingen:
 Sebastiaan Faber (vwo), Anthony Nguyen (havo), 1 vacature

Klik hier voor het MR-reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR

De vastgestelde notulen van de MR zijn voor belanghebbenden op te vragen bij de secretaris van de MR: Koen Rutjes, bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 0316-367800 of via zijn e-mailadres k.rutjes@candea.nl