Mentor

De mentor is erg belangrijk. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, houdt de studievorderingen in de gaten en verzorgt het mentoruur en de studieles. De mentor gaat indien nodig uit zichzelf naar leerlingen, leraren of ouders toe om problemen op te lossen of voor te zijn. Een belangrijke taak van de mentor is om van de klas een eenheid te maken. Soms heeft een klas om praktische of organisatorische redenen twee mentoren.
Iedere klas heeft wekelijks één mentoruur. Soms wordt dat uur  klassikaal verzorgd om schoolzaken te bespreken of activiteiten te organiseren. Een andere invulling in groepjes of individueel is echter ook mogelijk. Het mentoruur hoeft dus niet te betekenen dat alle leerlingen op school zijn. De mentor kan leerlingen gericht uitnodigen. Het is geen echt lesuur, maar een moment op de dag dat mentor en klas aan elkaar gekoppeld zijn. Tijdens de studieles komen algemene studievaardigheden en sociale vaardigheden aan bod.
Klik hier voor de taakomschrijving van de mentor. Via deze link zie je de complete mentorenlijst.