Absentie, ziekte en te laat komen

 • Ziekte moet voor 8.30 uur gemeld worden via telefoonnummer 0316-367800.
 • De school wil van de ouders een schriftelijk bericht waarin staat op welke dag(-en) verzuimd is. Je dient daarvoor de absentiebrief te gebruiken. Deze geldt ook voor het aanvragen van verlof voor bijzondere omstandigheden.
   
  • Klik hier voor de absentiebrief van mavo en van vmbo bb/kb.
  • Voor de leerlingen van havo en vwo is de absentiebrief af te halen bij de leerjaarcoördinator.
    
 • Als je je op school niet goed voelt en je wil naar huis, meld je je bij de leerjaarcoördinator. Die waarschuwt eventueel je ouders.
 • Als je om een andere reden één of meer lessen niet kan volgen, neem je vooraf contact op met de leerjaarcoördinator. Bij huisarts-, tandarts- of ziekenhuisbezoek lever je uiterlijk een dag van tevoren een door je ouders ondertekende absentiebrief in bij de helpdesk (vmbo bb/kb) of helpdesk/studieruimte E124 (mavo).
 • klik hier voor het verzuimprotocol