Zorgteam

Op het Candea College is een zorgteam aanwezig, wij noemen dit dienst Expertise en Ondersteuning Candea: EOC. In dit zorgteam zitten deskundigen (orthopedagogen en remedial teachers) op het gebied van leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie en op het gebied van sociaal-emotionele problematiek zoals faalangst. Ook is er veel expertise rond hoogbegaafdheid en Nederlands als tweede taal (NT2).

Collega’s uit het zorgteam worden ingeschakeld door de contactpersonen Eric en Marenka en door de mentoren als er een ondersteuningsbehoefte is voor leerlingen.

De Contactpersonen van het Candea College Eric en Marenka spreken leerlingen door die op het Candea College komen. Dit gebeurt al ruim voor de zomervakantie, samen met de leerkrachten en intern begeleiders van het basisonderwijs. Talenten, kansen en leer- en ondersteuningsbehoeftes worden vastgelegd in het  dossier voortgezet onderwijs (VO-dossier) van leerlingen, dit gebeurt in de periode van januari tot en met juni. In gevallen waarin dit gewenst is, wordt er samen met de basisschool, ouders, leerling en orthopedagoog al voor de start op het Candea College een ondersteuningsplan geschreven. Dit betekent dat de ondersteuning die nodig is in overleg met ouders en de basisschool al wordt vastgelegd.

De informatie uit het VO dossier gaat voor de zomervakantie naar de mentoren zodat zij goed op de hoogte zijn over de ondersteuningsbehoefte van hun leerlingen.

Zorgteam