Overstap naar VO

Een groep onderwijsprofessionals is met een groot aantal leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in gesprek gegaan. Hoe willen leerlingen het liefste leren, wat hebben zij nodig, hoe ziet hun leeromgeving eruit? Uit deze gesprekken zijn zeven beloftes gekomen aan kinderen in de kinderopvang, leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs: Het Liemers Lijstje.  

De zeven beloftes zijn voor leerlingen en onderwijsprofessionals leidende principes voor de ontwikkeling van leren in de Liemers, dus ook op het Candea College. Op het Candea College vinden wij het heel belangrijk dat de overgang van basisonderwijs naar het Candea College zo verloopt dat het onderwijs goed aansluit en dat van een echte overgang nauwelijks meer sprake is. Dit betekent dat we de leerlingen en hun basisscholen kennen. Alleen dan weten we wie leerlingen zijn, kennen we hun talenten en ontwikkelpunten en kunnen we onze leeromgevingen zo goed mogelijk laten aansluiten.

Collega’s op het Candea College werken intensief samen met basisscholen. Er vinden gezamenlijke projecten plaats, expertise van collega’s van basisscholen en het Candea College wordt gedeeld en er zijn warme overdrachten. Zo worden alle eerste jaars leerlingen na zes weken door de mentoren besproken met de collega’s van groep acht. Hoe gaat het nu met deze leerlingen? Ook is er een leerlingenraad waar leerlingen uit het basisonderwijs en het Candea College regelmatig met elkaar spreken en hun ervaringen delen. Er vinden vanaf groep zeven gesprekken plaats met ouders, leerkrachten en IB’ ers: Wat hebben leerlingen nodig, wat kan het Candea College bieden en hoe geven professionals uit het basisonderwijs en het Candea College dit samen vorm.

Eric Robbers en Marenka van Toor zijn de contactpersonen voor het basisonderwijs en zij zijn de eerste aanspreekpunten. Heeft u vragen over de overgang van groep acht naar het voortgezet onderwijs, wilt u graag meer weten over het Candea College, Eric en Marenka gaan graag telefonisch of digitaal via MS Teams met u in gesprek:   
Eric Robbers: e.robbers@candea.nl 
Marenka van Toor: m.vantoor@candea.nl   

 

Overstap naar VO