Aanmelding en inschrijving

Is de keuze gemaakt voor een aanmelding bij het Candea College? Alvast van harte welkom! Ouders/verzorgers vullen het aanmeldingsformulier dan volledig in en leveren deze met de benodigde documenten bij ons aan. De basisschool voorziet ons ook van de nodige informatie met betrekking tot uw zoon/dochter. Uiteraard alles in vooraf overleg met u als ouder/verzorger.

Basisschooladvies
De basisschool geeft uw kind een basisschooladvies (BSA) mee. Dit advies is gebaseerd op toetsresultaten en leerlingkenmerken, bijvoorbeeld werkhouding. Het advies van de basisschool is bindend voor toelating en plaatsing, de CITO eindtoets niet meer.  Het BSA is leidend, dat wil zeggen dat we uw kind op dat niveau plaatsen.

Aanmeldingsformulier en benodigde documenten.
Voor het nieuwe schooljaar komt in najaar 2020 een nieuw aanmeldingsformulier en worden nieuwe data bekend gemaakt.
Het aanmeldingsformulier voor komend schooljaar dient vóór 15 maart 2021 bij ons te zijn. Het ingevulde en ondertekende formulier mag u naar ons opsturen of afgeven bij de leerlingenadministratie, locatie Eltensestraat 8.

Benodigde documenten

  • Aanmeldingsformulier (via ouder/verzorger of de basisschool).
  • Advies- en/of toestemmingsformulier basisschool (ondertekend door leerkracht groep 8 en ouders/verzorgers).
  • Onderwijskundig rapport (OKR).
  • Recente kleurenpasfoto.
  • Kopie voor- en achterkant ID-bewijs (niet verplicht, wel wenselijk).

De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij alles hebben ontvangen. Alles wordt bekeken en besproken door de toelatingscommissie. Indien u een schriftelijke bevestiging ontvangt, dan is er sprake van een definitieve inschrijving bij Candea Colllege.

 

 

 

Aanmelding en inschrijving

Extra ondersteuning
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt het Candea College of zij die kan bieden. Binnen 6 weken (exclusief vakanties) is duidelijk of wij aan de ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen. Voor de aanmelding schooljaar 2020-2021 betekent dit dat er in week 16/17 duidelijkheid is.
Als het Candea College in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, wordt de leerling definitief ingeschreven.

Als het Candea College niet aan de ondersteuningsbehoeftes kan voldoen, zoekt het Candea College in samenwerking met de basisschool een andere school die dat wel kan. Hiervoor hebben we 4 weken de tijd. In die periode wordt de leerling tijdelijk geplaatst op het Candea College. Als de andere school een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is, dient het Candea College een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

Soms is extra informatie nodig om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen. In dat geval wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verstrekken. 

Voor meer informatie over de aanmelding of als u een gesprek aan wilt vragen over de overstap groep 8 naar de eerste klas op het Candea College, kunt u contact opnemen met:

Marenka van Toor
Contactpersoon voor het vmbo (s)bb, kb en mavo  
m.vantoor@candea.nl , 0316-367800

Ernst Rutten
Contactpersoon voor havo en vwo: 
e.rutten@candea.nl , 0316-367800