MAVO

Mavo staat voor ‘middelbaar algemeen voortgezet onderwijs’.
De mavo is een brede opleiding met een groot aantal algemeen vormende vakken. De vakinhoud is het belangrijkst, maar er is ook veel aandacht voor vaardigheden zoals zelfstandig werken, samenwerken en plannen. De lesstof wordt op allerlei manieren aangeboden. Waar mogelijk werken we met concrete voorbeelden, simulaties en stages.

Onderbouw

Iedere leerling zit in een mentorklas en volgt daar reguliere vakken als Nederlands, rekenen, geschiedenis, Frans, Duits, Engels, sport en kunstvakken.
Alle leerlingen krijgen in het eerste half jaar een periode extra sport en een periode extra kunst/cultuur.
In het tweede halfjaar kunnen leerlingen kiezen tussen sport, kunst/cultuur en O&O (onderzoeken en ontwerpen). Dit laatste vak ter voorbereiding op de havo.

Bovenbouw

Aan het einde van leerjaar 2 kies je een sector voor in de bovenbouw.
Je kunt kiezen voor de gemengde leerweg met de sector Dienstverlening en Producten of je kiest voor de theoretische leerweg waar je kunt kiezen uit de sectoren: Economie, Techniek of Zorg&Welzijn.
Ook in leerjaar 3 en 4 kun je voor MavoPlus kiezen, d.w.z. dat leerlingen die na de mavo willen overstappen naar de havo een extra vak krijgen waarbij veel aandacht is voor de juiste aansluiting op havo-4.

LO2

Na leerjaar 2 kun je extra sport (= LO2) kiezen. In leerjaar 3 betekent dat twee uur extra sport en in leerjaar 4, drie uur extra sport.
Tijdens deze lessen maak je kennis met allerlei sporten en loop je stage bij sportclubs. Daarnaast zijn er theorielessen. Met het CIOS is afgesproken dat je met LO-2 zonder loting wordt toegelaten en dat je een aantal vrijstellingen krijgt.