Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Op school hebben we een medezeggenschapsraad waarin het personeel, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd zijn. In de MR praten personeel, leerlingen en ouders met de directie mee over het beleid van de school. Soms heeft de MR een adviserende stem, in andere gevallen is de instemming van de medezeggenschapsraad vereist. De MR-en van alle scholen van Quadraam zijn vertegenwoordigd in de bovenschoolse GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
In de MR zijn drie leerlingen afgevaardigd.

Samenstelling van de MR voor het schooljaar 2017-2018:
personeelsleden namens mavo/vmbo:
Jan Stevens, Leoni Peters en Brigitte Bullée

Personeelsleden namens vwo/havo:
Josje Wubs, Arnold Uffing en Eva Langelaan (voorzitter)

Personeelslid namens het OOP:
Kim van de Belt (secretaris)

Namens de ouders:
Anne-Mieke Kok, William Seegers, Sjaak Kleintjens, Sander Bonet

Namens de leerlingen:
Gwynned Beets (havo), Tim Vree  (vwo) en Ashley Liefveld (mavo)

Vergaderdata

25 september 2017
6 november 2017
15 januari 2018
26 februari 2018
9 april 2018
14 mei 2018
25 juni 2018

Klik hier voor het MR-reglement