Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Op school hebben we een medezeggenschapsraad waarin het personeel, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd zijn. In de MR praten personeel, leerlingen en ouders met de directie mee over het beleid van de school. Soms heeft de MR een adviserende stem, in andere gevallen is de instemming van de medezeggenschapsraad vereist. De MR-en van alle scholen van Quadraam zijn vertegenwoordigd in de bovenschoolse GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
In de MR zijn drie leerlingen afgevaardigd.

Samenstelling van de MR voor het schooljaar 2017-2018:
personeelsleden namens mavo/vmbo:
Jan Stevens, Leoni Peters en Brigitte Bullée (plv. secretaris)

Personeelsleden namens vwo/havo:
Josje Wubs, Arnold Uffing en Eva Langelaan (voorzitter)

Personeelslid namens het OOP:
Kim van de Belt (secretaris, nu met zwangerschapsverlof)

Namens de ouders:
Anne-Mieke Kok, William Seegers, Sjaak Kleintjens, Sander Bonet

Namens de leerlingen:
Gwynned Beets (havo), Tim Vree  (vwo) en Ashley Liefveld (mavo)

Vergaderdata (als u op agenda klikt, kunt u zien welke items die avond besproken zijn)

25 september 2017, agenda 25 september 2017
6 november 2017, agenda 6 november 2017
15 januari 2018, agenda 15 januari 2018
26 februari 2018, agenda 26 februari 2018
9 april 2018, agenda 9 april 2018
14 mei 2018, agenda 14 mei 2018
18 juni 2018, agenda 18 juni 2018

Klik hier voor het MR-reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR

De vastgestelde notulen van de MR zijn voor belanghebbenden op te vragen bij de plaatsvervangend secretaris van de MR: Brigitte Bullée, bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 0316-367800 of via haar e-mailadres b.bullee@candea.nl