Vwo
Candea.nl

Drie belangrijke keuzemomenten

Als vwo’er heb je drie belangrijke keuzemomenten: na de brugklas kies je voor atheneum, gymnasium, technasium of technogym, aan het einde van leerjaar 3 kies je een profiel voor in de bovenbouw en in leerjaar 6 kies je een vervolgopleiding. Hoewel je vooral zelf moet ontdekken waar je interesses en capaciteiten liggen, krijg je ondersteuning van je mentor en natuurlijk de decanen.

Op het programma staan onder andere een beroepenmarkt op school, stages bij bedrijven en open dagen van vervolgopleidingen. In de bovenbouw heb je bovendien het vak ‘lob’ (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). In 4-vwo zijn er excursies naar de Wageningen University en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook komen oud-leerlingen op school vertellen over ‘het leven na het Candea College’. De school stimuleert de leerlingen om open dagen van vervolgopleidingen te bezoeken.