Vwo
Candea.nl

Dragons’ Den en Bizzkidz

Het vwo-onderwijs op het Candea College wordt op allerlei manieren extra aantrekkelijk gemaakt. Een goed voorbeeld daarvan is het keuzevak management & organisatie in 5-vwo. als je dit vak kiest, kun je meedoen aan Dragons’ Den en Bizzkidz.

Dragons’ Den is geïnspireerd op het gelijknamige televisieprogramma van Jort Kelder. Je zet in groepjes een eigen bedrijf op. Dat betekent: een ondernemingsplan opstellen, huisvesting en vergunningen regelen, personeel werven en reclame maken. Je kunt hulp vragen aan medewerkers van de Rabobank en accountantskantoor Grip. Dragons’ Den heeft al diverse aardige ideeën opgeleverd, zoals een uitzendbureau voor jongeren en een bedrijf dat grafonderhoud doet voor nabestaanden.

Bizzkidz is een landelijke competitie. In een computersimulatie runnen leerlingen in groepjes van vier een virtueel bedrijf. In het begin krijgt ieder groepje 10 procent marktaandeel. Daarna nemen ze beslissingen over prijzen, marketing en reclame. Het groepje met het grootste marktaandeel gaat door naar de volgende ronde. De finale is in Amsterdam.