Vmbo-(s)bb/kb
Candea.nl

Kleine klassen, veel afwisseling

(S)bb/kb-onderwijs is echt kleinschalig. Dat blijkt duidelijk uit de klassengrootte in de onderbouw. In een sbb-klas zitten gemiddeld 10 leerlingen, in een bb-klas zitten 14 leerlingen en in een kb-klas 22. Omdat de leraren meer vakken geven, heb je niet steeds iemand anders. Je mentor zie je bijna dagelijks. In de boven-bouw zijn de klassen iets groter en heb je meer leraren. Die leraren werken met hart en ziel en met heel veel plezier in deze leerwegen. Ze willen dat jij slaagt.

Heel kenmerkend voor het (s)bb/kb-onderwijs op het Candea College is ook de afwisseling: theorielessen naast praktische opdrachten en klassikale lessen naast individuele uitleg of instructie in groepjes. Lessen hebben een duidelijke opbouw. Een les begint met een terugblik op de vorige les. Als niet alles duidelijk is, krijg je extra uitleg. Pas daarna ga je verder naar het volgende onderdeel. In de onderbouw neemt de leraar duidelijk het voortouw. In de bovenbouw wordt dat minder, omdat je in het mbo ook zelfstandig moet kunnen werken. Daarom leer je al in de onderbouw plannen en zelf verantwoordelijk zijn voor je prestaties. De leraren blijven op de achtergrond nadrukkelijk aanwezig.