Vmbo-(s)bb/kb
Candea.nl

We doen het samen

In de (s)bb/kb-leerwegen is er veel contact tussen de school en de ouders. Er zijn drie ouderavonden per jaar en de mentor pakt snel de telefoon als dingen niet goed gaan. Andersom willen we graag dat ouders ons ook bellen bij problemen. We willen allebei dat uw kind de opleiding goed doorloopt en het diploma haalt. In leerjaar 1, 3 en 4 van de (s)bb-leerweg gaat de mentor in het begin van het schooljaar bij alle leerlingen op huisbezoek.

We vinden het ook leuk als ouders op school komen. Daarom wordt u in de onderbouw uitgenodigd om het werk te bekijken dat uw kind in de activiteitenweek heeft gemaakt. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij het kersttoneel. Tijdens een beroepskeuzeavond in leerjaar 2 volgen ouders minilessen onder begeleiding van hun zoon of dochter.