Vmbo-(s)bb/kb
Candea.nl
 

Beroepsgericht onderwijs in de bovenbouw

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 heeft het Candea College het ‘vernieuwd vmbo’ ingevoerd. In de oude situatie kozen leerlingen een profiel en bij die keuze hoorde een heel pakket. De leerling moest dus alle bijbehorende vakken doen, ongeacht of die vakken ook echt nodig waren voor de vervolgopleiding en/of het gewenste beroep. In de nieuwe situatie zijn er nog steeds profielen, maar mogen de leerlingen keuzemodules uit andere profielen erbij nemen. De leerling kan meer ‘een pakket op maat’ samenstellen.

Het vmbo-bb/kb op het Candea College heeft voortaan drie profielen met ieder vier verplichte modules. Daarnaast zijn er in totaal dertien keuzemodules. De drie profielen zijn ‘economie & ondernemen’, ‘media, vormgeving & ICT’ en ‘zorg & welzijn’. Je kiest dus één profiel met vier verplichte modules en daarnaast per jaar twee keuzemodules. Dat mogen ook keuzemodules van andere profielen zijn. De modules en keuzemodules vullen twaalf uur op het rooster, dat verder standaard vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en bewegingsonderwijs bevat.

Zie verder de brochure voor een compleet overzicht van alle profielen en modules:

 Brochure Vmbo BB-KB bovenbouw 2016-2017.pdf.