Nieuwe leerling
Candea.nl
 

Veel gestelde vragen

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?
Het maximaal aantal leerlingen verschilt per leerweg: van circa vijftien leerlingen in vmbo-(s)bb tot maximaal dertig leerlingen in havo en vwo.
Wat gebeurt er bij lesuitval?
Dan wordt zo snel mogelijk voor interne vervanging gezorgd. Als dat niet lukt, worden onderbouwleerlingen in de eigen studieruimte van vmbo of havo-vwo opgevangen. Leerlingen mogen alleen naar huis als er meer lessen achter elkaar uitvallen. Als de lesuitval in een klas te groot of te langdurig wordt, worden zo snel mogelijk vervangers ingezet. Bij lesuitval van een bepaald vak van langer dan twee weken worden de ouders geïnformeerd over de voortgang van het leerproces.
Wat gebeurt er met spijbelaars en telaatkomers?
Leerlingen loggen voor iedere les in met hun schoolpas. Bij ieder lokaal hangt daarvoor een lezer. Na afloop van de les loggen ze uit. Zo heeft de school een precies overzicht van absentie en te laat komen. De consequenties daarvan staan in het verzuimprotocol. Ook u als ouders heeft toegang tot deze gegevens via het ouderportaal.
Wat doet het Candea College tegen pesten?
Heel veel. Dat geldt voor alle leerjaren. In leerjaar 1 is er een lesdag die volledig in het teken staat van pesten. Uw kind volgt dan met zijn of haar mentor een speciaal programma. Iedere klas stelt afspraken op en iedere leerling maakt een anti-pestposter. Leraren zijn alert op pestgedrag en leerlingen of leerkrachten die pesten vermoeden kunnen het pestprotocol in werking stellen.
Wat als uw kind toch in de verkeerde leerweg zit?
Gelukkig komt dat zelden voor, maar als het toch gebeurt, zorgen we dat uw kind zo snel mogelijk overstapt naar de juiste leerweg. Dat kan een hogere of een lagere leerweg zijn. Desnoods wordt tijdens het schooljaar geswitcht. We vinden het belangrijk dat leerlingen onderwijs op precies het goede niveau krijgen.