Nieuwe leerling
Candea.nl

Samenwerking met de basisscholen

Het Candea College werkt nauw samen met de basisscholen in ons verzorgingsgebied. Zo hopen we de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. We hebben gekozen voor een ‘warme overdracht’. Dit houdt in dat iedere leerling in een persoonlijk gesprek wordt besproken.

Voordat nieuwe leerlingen aan de brugklas beginnen, weten wij al veel over hen. We krijgen van de basisschool het onderwijskundig rapport, we hebben vóór de zomervakantie een persoonlijk gesprek en in september nog een keer. Vaak vragen ouders ook om een gesprek. Hierdoor weten we van iedere leerling welke (extra) zorg nodig is, zoals bijvoorbeeld remedial teaching of huiswerkbegeleiding. De leerling kan dus meteen met de juiste zorg van start in de brugklas. Ook zorgen we er in samenwerking met de basisscholen voor dat we ondersteunen waar nodig als het gaat om een dyslexie vermoeden, leerlingen met faalangst of leerlingen die recht hebben op leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO). In dat geval komt een orthopedagoog van het Candea College langs op de basisschool voor het bespreken en onderzoeken van een dyslexie vermoeden of het geven van een faalangstreductietraining (Keitraining). Vanaf schooljaar 2016/2017 doen we geen onderzoeken voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) meer omdat we voortaan een vast budget voor LWOO krijgen in plaats van een budget per leerling.

Ook na de overgang blijft er contact. De contactpersonen voor VMBO/Mavo (Brigitte Bullée) en Havo/Vwo (Ernst Rutten) bezoeken in januari/februari de basisscholen om te vertellen hoe het met de leerlingen gaat. Dit gebeurt aan de hand van het eerste rapport en de bevindingen van de mentor.