Nieuwe leerling
Candea.nl

We doen het samen

Het Candea College heeft van oudsher een sterke binding met de basisscholen. Via het project ‘Van BO.../...VO naar BOVO’  hebben we de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs structureel verbeterd. Dit is een greep uit de opbrengsten van dat project:

  • we kiezen samen met de basisschool de meest geschikte leerweg;
  • we stemmen onderwijsprogramma’s op elkaar af;
  • onze leraren bezoeken lessen op de basisscholen en omgekeerd;
  • leerlingen van groep 8 volgen mini lessen op het Candea College;
  • leerlinggegevens worden uitvoerig besproken en persoonlijk over-gedragen;
  • we maken afspraken over leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben (dyslexie, hoogbegaafdheid etc.).