Nieuwe leerling
Candea.nl

De decanen: kiezen is een vak

Als leerling maak je heel veel keuzes. Je kiest een leerweg, een profiel of sector, een examenpakket en een vervolgopleiding. Bij het maken van die keuzes krijg je hulp van onder anderen de decanen. Het Candea College heeft vijf decanen, 2 voor vmbo en 3 voor havo-vwo.

Vmbo
De keuzebegeleiding begint in leerjaar 2 met Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). De leerlingen kiezen dan een sector. In 2-sb/bb/kb is er als onderdeel van LOB o.a. een praktische sectororiëntatie (pso). Binnen de sector moeten zij tevens een vakkenpakket kiezen. De decanen maken duidelijk welke vakken nodig zijn voor bepaalde vervolgopleidingen en/of beroepen. Ook de leraren vertellen wat je wel en niet met hun vak kunt. In de vmbo-bovenbouw is LOB een examenonderdeel met keuzeonderwerpen en verplichte onderwerpen. Bij technologie leren leerlingen uit 3- en 4-gt bewust te kiezen voor een vervolgopleiding.

Havo en Vwo
Op Havo en Vwo start LOB in leerjaar 3. Dan moet er een profielkeuze gemaakt worden. Tijdens de mentoruren krijgen de leerlingen a.d.h.v. een methode en gesprekken met decaan en mentor, allerlei informatie over de verschillende profielen en vakken. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich verder in de keuze van een vervolgopleiding. Onder meer door open dagen en meeloopdagen te bezoeken.

Je kunt altijd naar een decaan toestappen. Ze hebben eigen ruimten, waar ze in alle rust met je kunnen praten. De decanen beschikken over allerlei informatiemateriaal (folders, video’s, computerprogramma’s) over vervolgopleidingen en beroepen. Ze weten ook wanneer er open dagen en beurzen zijn. Verder zijn er in januari decanenouderavonden.

De decanen
R. Stevens J.H. de Jonge T. Wenink M. Gasseling J. Meijer
3- t/m 5-havo 3- t/m 6-vwo vmbo bb/kb en
onderbouw gt
bovenbouw vmbo gt
Klik op de links voor nadere informatie over de keuzebegeleiding in de betreffende onderwijsrichting.