Mavo/Vmbo-gt
Candea.nl

Technologie en lo-2

Het Candea College biedt in de bovenbouw van vmbo-gt het vak ‘technologie’ aan. Het is vooral bedoeld om leerlingen beter voor te bereiden op de keuze van een vervolgopleiding en een beroep. Bij technologie ontdekken ze in een speciaal ingericht lokaal wat werken in een bedrijf in de diverse sectoren inhoudt. Dat doen ze door in groepjes een virtueel bedrijf te runnen. Allerlei aspecten komen aan bod, zoals productiemethoden, wettelijke voorschriften en marketing en reclame. Stages zijn een belangrijk onderdeel van technologie. Daarom wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en instellingen. Leerlingen vinden technologie leuk, vooral vanwege de combinatie van theorie en praktijk.

Voor leerlingen die een sportopleiding aan het CIOS willen doen, heeft het Candea College in de bovenbouw van vmbo-gt het vak lo-2. Leerlingen die dit vak kiezen, hebben vier uur extra bewegingsonderwijs per week. Tijdens deze lessen maak je kennis met allerlei sporten en loop je stage bij sportclubs. Daarnaast zijn er theorielessen. Met het CIOS is afgesproken dat je met lo-2 zonder loting wordt toegelaten en dat je een aantal vrijstellingen krijgt. Zie ook ons informatiefilmpje over LO2.