Mavo/Vmbo-gt
Candea.nl

Ouders horen erbij

Ouders worden actief betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind. Drie keer per jaar is er een ouderavond. Tussentijds is er ook contact. De mentoren van vmbo-gt volgen de prestaties van hun klas op de voet. Indien nodig pakken ze de telefoon of sturen ze een mailtje. Bijvoorbeeld als de cijfers van uw kind niet goed zijn, het huiswerk te vaak niet af is of als ze zich om een andere reden zorgen maken. Andersom hopen we dat u ook belt of mailt als er iets aan de hand is. Soms maken we dan een afspraak voor een gesprek op school. Er hoeven niet altijd problemen te zijn. Er zijn ook ouders die bij uitstapjes rijden of meefietsen. In leerjaar 3 vragen we ouders om tijdens een ‘speeddate’ op school te vertellen over hun beroep