Mavo/Vmbo-gt
Candea.nl

Een school binnen de school

Vmbo-gt is op het Candea College eigenlijk een school binnen de school. Daarmee bedoelen we dat we twee eigen leshuizen hebben; voor de onderbouw in het gebouw aan de Eltensestraat en voor de bovenbouw in het gebouw aan de Saturnus I. Zo’n leshuis kun je qua grootte vergelijken met een basisschool. We hebben eigen lokalen, waarin je bijna alle lessen volgt. Heel bijzonder is dat de onderbouw een eigen ruimte heeft voor pauzes en tussenuren. Die ruimte wordt Chilldea genoemd. Er staan gezellige zitjes en (spel-)computers. Je hoeft je dus niet te vervelen.

De sfeer in de leshuizen van vmbo-gt is goed. De leerlingen en de medewerkers kennen elkaar en gaan ontspannen met elkaar om. Problemen tussen leerlingen worden snel opgemerkt én opgelost. We willen dat de leerlingen zich prettig en veilig voelen. Met veiligheid wordt ook bedoeld dat ze niet bang zijn om fouten te maken of juist uit te blinken. De regels zijn duidelijk en gelden voor iedereen (dus ook voor docenten). Als het nodig is, spreken we elkaar aan. Pestgedrag wordt niet getolereerd.