Mavo/Vmbo-gt
Candea.nl

Activerende didactiek en pluslessen

Het Candea College kiest in vmbo-gt voor ‘activerende didactiek’. Dit betekent dat de leraar een duidelijk sturende rol heeft, maar ook dat van de leerlingen geleidelijk aan steeds meer zelfstandigheid wordt verwacht. Nieuwe zaken worden vaak eerst klassikaal behandeld. Daarna ga je zelfstandig of in groepjes aan de slag. De leraar zorgt voor een goede huiswerkspreiding met duidelijke instructies. Als het nodig is, word je ‘achter de vodden gezeten’.

Op het Candea College duren de lessen 45 minuten. Daardoor blijft er tijd over voor pluslessen. Die zijn er in twee soorten: ondersteuningslessen en verrijkings-lessen. Tijdens ondersteuningslessen krijg je extra les in vakken die je moeilijk vindt. Als je dat niet nodig hebt, kies je een verrijkingsles. Bijvoorbeeld Spaans, Arabisch, muziek of dans. Er zijn ook pluslessen voor leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen, spelling of rekenen. Meestal geeft de basisschool dat al aan. Dan kun je in de brugklas meteen aan deze pluslessen meedoen. In de bovenbouw worden de pluslessen gebruikt voor extra ondersteuning bij de examenvakken wiskunde, biologie en Nederlands.