Havo
Candea.nl

De sfeer is goed

We hebben als havo eigen leshuizen in de gebouwen aan de Eltensestraat (leerjaar 1-2) en de Saturnus I (leerjaar 3-5). Zo’n leshuis is ongeveer even groot als een basisschool. Je hebt de meeste lessen in het eigen leshuis. De sfeer in de leshuizen is goed. We gaan vriendschappelijk met elkaar om en we hebben respect voor elkaar en elkaars spullen. We willen ook dat iedereen zich veilig voelt. Daarom wordt bijvoorbeeld pesten niet geaccepteerd. We voeren op dit punt een actief beleid en hopen dan ook dat ouders bellen zodra ze pestgedrag constateren.

We zeggen het maar eerlijk: af en toe zijn we streng. We willen per se dat je je havo-diploma haalt. Daarom moet je je weektaken op tijd af hebben. Anders ben je verplicht het restant na schooltijd op school te doen. Je moet ook nablijven als je drie keer je spullen niet bij je hebt. Dat te laat komen en spijbelen niet mogen, spreekt voor zich.