Havo
Candea.nl

Leerlingenzorg en huiswerkbegeleiding

Als leerling zul je het niet altijd merken, maar je mentor en je leraren houden scherp in de gaten of het wel goed met je gaat. Ze kijken niet alleen naar je cijfers, maar ook of je lekker in je vel zit. Soms kunnen zij problemen oplossen, maar soms ook niet. Dan schakelen ze de eigen zorgmedewerker van de havo-afdeling in. Deze overlegt met de Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College, dat bestaat uit remedial teachers en orthopedagogen. Ze doen onder andere dyslexieonderzoeken en ze geven trainingen op het gebied van faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden.

Huiswerk: de meeste leerlingen zijn er niet blij mee, maar het hoort er nu eenmaal bij. Wat er op het Candea College ook bij hoort, is huiswerkbegeleiding. Tijdens de studielessen is huiswerk altijd een belangrijk onderwerp. Daarnaast is er huiswerkbegeleiding in de mediatheek. Daar kun je bijna iedere dag tot vier uur onder begeleiding en in alle rust je huiswerk doen. Je mentor bekijkt samen met jou of het verstandig is daar naartoe te gaan.