Links
Candea.nl

Links

schoolbestuur oudervereniging
Samenwerkingsverband De Liemers huiswerkbegeleiding Bijlesnetwerk

www.duiven.nl (gemeente Duiven)
www.westervoort.nl (gemeente Westervoort)
www.schoolvo.nl (Candea College op Vensters voor Verantwoording)
www.onderwijsinspectie.nl (onderwijsinspectie)
www.plana-vo.nl (onderwijsvacatures)
www.laks.nl (Landelijk Aktie Komitee Scholieren)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw (ministerie van OCW)
www.hope-xxl.com (Hope XXL)
www.lerenderegioarnhem.nl (Lerende Regio Arnhem)
www.candeabeeldend.nl (Handvaardigheid voor 3GT en 4GT VMBO)