Algemeen
Candea.nl

 

Maatschappelijke stage

Het doel van een maatschappelijke stage is dat leerlingen via vrijwilligerswerk kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. Dat kan in allerlei vormen: van helpen bij de sportclub tot hand- en spandiensten verlenen in het buurthuis, en van ouderen helpen op de computer tot boodschappen doen voor gehandicapten. Scholen mogen maximaal dertig uur maatschappelijke stage meetellen als onderwijstijd in de schoolcarrière van leerlingen. Het Candea College vindt de stages waardevol en heeft er daarom voor gekozen dat al haar leerlingen ten minste tien uur voor hun rekening nemen.

De stages worden door onder anderen een stagemakelaar gecoördineerd. De meeste leerlingen vinden hun stage leuk. Het motto van de maatschappelijke stages is ‘Samenleven kun je leren’. Daarmee wordt bedoeld dat mensen verplichtingen hebben tegenover de maatschappij waarvan ze onderdeel zijn. Om de druk in de hogere leerjaren binnen de perken te houden, plant het Candea College de stages zo veel mogelijk in leerjaar 1 en 2 met uitloop naar leerjaar 3.