Algemeen
Candea.nl

 

Altijd opvang

Het Candea College probeert lesuitval en tussenuren te voorkomen, maar dat lukt helaas niet altijd. Als je in de onderbouw zit, blijf je op school. De les wordt bij voorkeur overgenomen door een andere leraar of een onderwijsassistent. Als dat niet lukt, ga je naar de mediatheek (havo en vwo) of de Chilldea-ruimte (vmbo). Daar zijn klassenassistenten aanwezig. In de mediatheek kun je huiswerk maken, toetsen inhalen of computeren. De Chilldea-ruimte heeft een airhockeytafel, spelcomputers en Wii. Alleen als je twee tussenuren en een pauze achter elkaar hebt, mag je naar huis.

Leerlingen loggen voor iedere les in met hun schoolpas. Bij ieder lokaal hangt daarvoor een apparaatje. Na afloop van de les log je uit. Zo weet de school precies welke lessen je hebt bezocht en wanneer je te laat bent geweest. De consequenties van absentie of te laat komen, staan in het verzuimprotocol.