Algemeen
Candea.nl
 

 

Typisch Candea

Het Candea College bereidt leerlingen niet alleen voor op het eindexamen, maar wil ook dat ze later zelfstandig hun weg in de maatschappij vinden. Daarom staat de school midden in de samenleving staan. Het Candea College onderhoudt goede contacten met de gemeentelijke overheid. Belangrijk in dit kader is uiteraard de leerlingconsulente van de gemeenten Duiven en Westervoort. Die zich richt op leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen (bijvoorbeeld door spijbelgedrag). Het doel is dat zo veel mogelijk leerlingen de school mét een diploma verlaten.

Het Candea College vervult ook een belangrijk rol in het Jongeren Signalerings Netwerk (JSN), dat samen met andere instanties probeert jongeren met problemen in een vroegtijdig stadium te helpen. Een goed voorbeeld van het integreren van de omringende samenleving ín de school is de wijkagent die hier elke week een spreekuur heeft. Verder zijn er intensieve contacten met de basisscholen, andere scholen voor voortgezet onderwijs, vervolgopleidingen, lerarenopleidingen, het bedrijfsleven en omwonenden. Maatschappelijke stages maken de scheidslijn tussen de school en de samenleving heel dun.