Algemeen
Candea.nl

 

Moderne gebouwen

Kiezen voor het Candea College is kiezen voor onderwijs in moderne gebouwen, die voorzien zijn van alle benodigde faciliteiten. Er zijn grote ruimtes zoals de collegezaal en de leerpleinen, maar ook ‘normale’ lokalen, individuele werk-plekken, ruimtes voor groepsinstructie en eigen sportzalen. ICT speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Dit blijkt niet alleen uit het grote aantal computers en ActivBoards (digitale schoolborden), maar ook uit het intensieve gebruik van digitale leermiddelen zoals itslearning. Onze gebouwen worden voortdurend aangepast aan de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen. Ze zijn bovendien goed en veilig bereikbaar met het openbaar vervoer en per (brom-)fiets of te voet.

De locaties Eltensestraat en Saturnus I zijn in gebruik genomen in respectievelijk 1992 en 1997. In 2004 volgde Saturnus II. Bij de opening van dit gebouw werd er op basis van de demografische gegevens al rekening mee gehouden dat we het gebouw maar hooguit vijftien jaar nodig zouden hebben. Een terugloop in het aantal geboortes in ons verzorgingsgebied betekent immers op termijn een terugloop in de leerlingenaantallen. In juni 2017 werd het gebouw daarom overgedragen aan het bestuursbureau van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam. Eén vleugel van het gebouw blijft bij ons in gebruik voor ons technasium. Voor het overige is de verdeling sindsdien dat Havo en Vwo het gebouw Saturnus 1 gebruiken en dat Mavo en Vmbo BB/KB hun plek hebben aan de Eltensestraat.