Algemeen
Candea.nl

IIP

Onze school heeft een internationale Investors in People erkenning. We laten daarmee zien dat bij ons mensen centraal staan als het gaat over succesvol samenwerken, het permanent en gelijktijdig ontwikkelen van mens en organistie en het samen nemen van de verantwoordelijkheid om de talenten van leerlingen tot hun recht te laten komen.

Rendement

Het Candea College is aangesloten bij ‘Scholen op de kaart’. Dit is een project van het ministerie van Onderwijs, de VO-raad en een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Het doel is het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het transparant maken van schoolresultaten. De website van Scholen op de kaart maakt het mogelijk om scholen met elkaar te vergelijken. Scholen tonen hier interessante informatie over onderwijs en schoolresultaten. Bijvoorbeeld over het aantal leerlingen dat is geslaagd of de tevredenheid van leerlingen. Waar nodig worden de gegevens toegelicht. Zo krijg je een betrouwbaar en evenwichtig beeld.

Wilt u weten hoe het Candea College het doet? Zie dan:
de website van Scholen op de kaart
de website van de onderwijsinspectie
de schoolgids.