Algemeen
Candea.nl

 

Kleinschalig onderwijs

Het Candea College heeft drie locaties: een onderbouwgebouw aan de Eltensestraat en twee bovenbouwgebouwen aan de Saturnus. De gebouwen staan dicht bij elkaar. Leerlingen merken niet dat het Candea College een grote school is, want iedere leerweg heeft een eigen leshuis voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Zo’n leshuis is qua grootte (aantal leerlingen en lokalen) vergelijkbaar met een basisschool. Iedere afdeling heeft een eigen team van leraren en andere medewerkers. Hierdoor is de kleinschaligheid gewaarborgd. Leerlingen ervaren het Candea College dan ook niet als een grote school.

Het Candea College heeft een platte organisatiestructuur. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. De vier afdelingen (vmbo-bb/kb, vmbo-gt, havo en vwo) hebben ieder een eigen onderwijsdirecteur. Deze onderwijsdirecteuren vormen samen met de centrale directie de schoolleiding.