Algemeen
Candea.nl

 

Rekenen en taal

Op het gebied van rekenen en taal scoren Nederlandse scholieren internationaal gezien hoog, maar er is wel sprake van een terugloop. Om die te stoppen, legt het voorgezet onderwijs de komende jaren extra nadruk op rekenen en taal. Op het Candea College gebeurt dat heel gericht bij vakken als wiskunde en economie (rekenen) en bij de talen. Daarnaast integreren de overige vakken waar mogelijk rekenen en taal in hun lessen. Bij geschiedenis wordt bijvoorbeeld gelet op het formuleren in correct Nederlands. In de brugklas wordt de reken- en taalvaardigheid van iedere leerling getest. Voor leerlingen die onvoldoende scoren, worden (individuele) interventieprogramma’s ontwikkeld.