Algemeen
Candea.nl

 

De mentor: vraagbaak en praatpaal

Op het Candea College is de mentor de spil waar heel veel dingen om draaien. De mentor is vraagbaak en praatpaal voor de leerlingen, hij of zij onderhoudt de contacten met de ouders, houdt de studievorderingen in de gaten en verzorgt het mentoruur en de studieles. De mentor zal niet schromen om zelf naar leerlingen, leraren of ouders toe te stappen indien hij of zij vermoedt dat niet alles van een leien dakje gaat. De mentor probeert van de klas een eenheid te maken. Vandaar dat ernaar gestreefd wordt om mentoren en klassen langer dan een jaar bij elkaar te houden.

Iedere klas heeft wekelijks één mentoruur, dat soms klassikaal wordt verzorgd om schoolzaken te bespreken of activiteiten te organiseren. Het mentoruur kan ook in groepjes of individueel voor begeleiding worden ingevuld. Het mentoruur hoeft dus niet te betekenen dat alle leerlingen op school zijn. De mentor kan leerlingen gericht uitnodigen. Het is geen echt lesuur, maar een moment op de dag dat mentor en klas aan elkaar gekoppeld zijn. Tijdens de studieles komen algemene studievaardigheden en sociale vaardigheden aan bod.