Algemeen
Candea.nl

Remedial Teaching

Leerlingen met een leerprobleem kunnen in aanmerking komen voor Remedial Teaching (RT). Vaak is er sprake van een tijdelijk probleem, soms gaat het om een langdurig probleem of een stoornis, bijvoorbeeld dyslexie, aandachtstekortstoornis of een stoornis in het autistisch spectrum. RT houdt in dat de leerstof wordt aangeboden op een manier die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Het kan gaan om verschillende vaardigheden zoals begrijpend lezen, technisch lezen, uitbreiding woordenschat, samenvattingen maken, mindmappen, spelling en grammatica, wiskunde, rekenen of het plannen van het schoolwerk. Kortom: het gaat vooral om “leren leren”.