Actueel
Candea.nl
Samen bouwen aan Candea 2018

Samen bouwen aan Candea 2018

Op 13 april was er een ouderavond voor ouders om mee te denken en praten over hoe Candea het onderwijs nog beter vorm kan geven. Deze avond krijgt een vervolg op woensdag 10 mei, 19.30 uur in de aula van Saturnus I.
HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE OUDERS ZIJN VAN HARTE WELKOM.
 

Waar gaat het 10 mei over: we heben een negen uitgangspunten ontwikkeld: gepersonaliseerd leren / talentontwikkeling voor elke leerling / leerdoelen op maat / keuzes voor leerlingen m.b.t. hun leerroute / vakken afsluiten op het hoogst haalbare niveau / leren buiten school / aandacht voor persoonlijke ontwikkeling / samenwerkend leren en sociale groei / begeleiding van leerlingen bij hun leerontwikkeling, waaraan wij vanaf 2018 meer aandacht willen besteden. N.a.v. deze "broncode" hebben wij een aantal vernieuwende scholen in het land bezocht die hieraan voldoen.

Wij willen onze bevindingen over de scholenbezoeken met u delen en kijken welk format goed bij de toekomstige ontwikkelingen van Candea past.
Wij hopen op uw komst op 10 mei.

« ga terug