Actieve school
Candea.nl

Sport als examenvak (lo-2)

Sport is populair en dat verklaart de grote belangstelling voor de sportopleiding lo-2 in het vierde jaar van vmbo-t. Lo-2 houdt in dat je naast de twee reguliere lessen bewegingsonderwijs nog vier uur extra bewegingsonderwijs per week krijgt. Die lessen worden gevuld met stages bij allerlei sporten en veel praktijk en theorie. Ook huiswerk hoort erbij. Alles wordt bijgehouden in een portfolio. Zo word je goed voorbereid op een vervolgstudie in de sport. Het Candea College heeft afspraken met het CIOS over vrijstellingen en toelating zonder loting voor leerlingen die lo2 hebben gedaan.