Actieve school
Candea.nl

Sound & Light

De ‘Sound & Light Crew’ is een actieve groep leerlingen die assistentie verleent bij tal van activiteiten op het Candea College. Sound & Light maakt een licht- en geluidsplan, huurt eventueel ontbrekende apparatuur, bouwt de set op en zorgt voor de bediening. De afgelopen jaren werd meegewerkt aan de toneelavond, het pestproject, het carnaval, het sinterklaasfeest, de culturele avond van de onder-bouw, het muziekfestival en diverse soosavonden.

Om dit alles mogelijk te maken wordt er iedere week een middag gewerkt. Je leert hoe de apparatuur werkt, je doet onderhoud en je verricht reparaties. Als je één middag per week en af en toe een avond tijd hebt, niet bang bent voor vuile handen en liever in de schaduw dan in de spotlights werkt, ben je van harte welkom.