Actieve school
Candea.nl

SMZ/Art in Concert

Een van de jaarlijkse hoogtepunten op cultureel gebied is 'SMZ/Art in Concert’. Daarbij wordt een uitvoering van het harmonieorkest aan de hand van een thema gecombineerd met artistieke bijdragen van leerlingen van havo en vwo. Tijdens de avond wordt ook een tentoonstelling ingericht met werkstukken van leerlingen. Het thema voor 2014-2015 is ‘bevrijding’, omdat het in 2015 zeventig jaar is geleden dat Nederland werd bevrijd. SMZ componeert daarvoor een speciaal muziekstuk, waar ook de leerlingen iets mee kunnen. Ieder jaar blijkt weer dat de interactie tot verrassende resultaten leidt waarbij muziek en beeld elkaar mooi aanvullen.

De samenwerking tussen Candea en SMZ ontstond dankzij Wim den Otter, docent aardrijkskunde en tevens muzikant bij het vijftig koppen tellende orkest. Bij de gezamenlijke uitvoering van musicals is daar nu ook ‘SMZ/Art in Concert’ bij gekomen. Het doel is om jongeren kennis laten maken met ‘andere’ muziek' dan waar ze over het algemeen naar luisteren, zodat ze ‘getriggerd’ worden. Voor de orkestleden is het een uitdaging om hen erbij te betrekken. Dat lukt heel aardig en de muzikanten kijken elk jaar echt uit naar deze avond.

In de praktijk zijn er niet alleen raakvlakken met tekenen (leerlingen ontwerpen affiches, het programmaboekje en de toegangskaarten), maar ook met andere vakken, met name ckv. Als leerlingen de voorstelling bezoeken en er een verslag van maken geldt het als een van de verplichte cultuurbezoeken omdat de avond het hun blik verbreed. Zo grijpt het project op meerdere manieren in elkaar.