Actieve school
Candea.nl

Musicals

Het Candea College kent een lange traditie van musicals. In 2000 was er Cats, in 2004 The Lion King, in 2008 Grease en februari 2012 stond helemaal in het teken van ‘We Will Rock You’. Deze musical, met muziek van Queen, over een toekomstige wereld waarin alleen digitaal geproduceerde muziek is toegestaan, trok tien keer een volle zaal. De reacties na afloop waren laaiend enthousiast. In maart 2016 hebben wij met Jesus Christ Superstar weer een grote musical op de planken gebracht. Ook dit was weer een doorslaand succes!

Aan iedere musical doen meer dan honderd leerlingen en personeelsleden voor en achter de schermen mee. Er is een lange voorbereidingstijd en het vraagt heel veel extra vrije tijd van alle deelnemers. Je moet dus echt gemotiveerd zijn.

De musicals ontstaan meestal doordat muziekdocent Annelies Boone een idee krijgt. Daarna mogen leerlingen (vanaf leerjaar 2) en medewerkers auditie doen. Met deze groep wordt eerst een jaar geoefend op alle liedjes. Tegelijkertijd gaan de verschillende disciplines aan het werk met ideeën voor decor, kostuums, grime enz. Na een jaar worden de audities voor de (hoofd-)rollen gehouden en gaat iedereen zich verder bekwamen in zang, dans en toneelspel.