Actieve school
Candea.nl

Veel aandacht voor kunst en cultuur

Op het Candea College wordt veel aandacht besteed aan kunst en cultuur. Dat gebeurt niet alleen bij de creatieve vakken, maar ook bij andere vakken én door middel van allerlei buitenschoolse activiteiten. Kunst en cultuur krijgen steeds meer gewicht, bijvoorbeeld in de vorm van vakoverstijgende projecten. Indien mogelijk wordt een verbinding gelegd tussen het onderwijsprogramma en de buitenschoolse activiteiten. Daarvan zijn er heel veel, zodat er altijd wel iets is waar jij je talent of je passie in kwijt kunt. En als het er niet is, ga je het gewoon zelf organiseren. Ook dat kan op het Candea College.